مسابقه رئیس جمهور قرآنی

دوست داری بدونی معیارهای قرآنی یک رئیس جمهور مردمی چیه؟
هر روز با ما باشید در پویش رئیس جمهور قرآنی

هر پاسخ صحیح در هر روز یک شانس

2

به سوال مسابقه پاسخ دهید

3

برنده جایزه نقدی بشید

آماده‌ای ؟  بزن بریم

قسمت اول

توکل بر خدا و استعانت از او

قسمت دوم

مبارزه با رشوه خواری و مفاسد اقتصادی

قسمت سوم

مبارزه با رباخواری

قسمت چهارم

عامل اصلی اتحاد در زمان غیبت

قسمت پنجم

لزوم کمک به مظلومین

قسمت ششم

حفظ امنیت

قسمت هفتم

مبارزه با فعالیت‌های ضد فرهنگی

قسمت هشتم

لزوم بهبود شرایط اقتصادی جهت افزایش فرزند آوری

قسمت نهم

شرح صدر ابزاری در دست پیامبران

قسمت دهم

تعامل جامعه اسلامی با دولت‌ها بر اسا پیمان‌ها

قسمت یازدهم

فقاهت، واجب الهی بر دوش مسلمانان

قسمت دوازدهم

عدم اعتماد به ظالمان

قسمت سیزدهم

حضرت یوسف علیه السلام مورد توجه عزیز مصر

قسمت چهاردهم

عدالت‌گستری هدف همه انبیاء

قسمت پانزدهم

ویژگی‌های اصحاب کهف

قسمت شانزدهم

نکات ارزشمند برای حکمرانی اسلامی در داستان ذوالقرنین

قسمت هفدهم

امر به معروف و نهی از منکر

قسمت هجدهم

اهمیت مساله ازدواج و تشکیل خانواده

قسمت نوزدهم

حکمرانی حضرت سلیمان علیه السلام در سوره نمل

قسمت بیستم

استضعاف، واژه‌ای گرفته شده از قرآن کریم

پویش رئیس جمهور قرآنی

یک رئیس جمهور خوب چه ویژگی هایی داره؟

1

در آیات قرآن تامل کنید

3

اثر خود را برای ما بفرستید

4

برنده جایزه نقدی بشید

آیه مرتبط با ویژگی های یک رئیس جمهور را در قالب دلنوشته، صوت، کلیپ، تلاوت و … به آیدی زیر ارسال نمایید

پشتیبانی

پویش و مسابقه رئیس جمهور قرآنی تلاش دارد تا با بیان معیار های قرآنی یک رئیس جمهور در راستای انتخاب اصلح نقش خود را در جامعه ایفا کند.

تابستان 1403 خورشیدی​